Raad van Advies

Een Maatschappelijke Raad van Advies (MAR) ondersteunt de directeur van het NIMAR bij zijn werkzaamheden. Vanwege de maatschappelijke taak van het NIMAR hebben vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen zitting in de Adviesraad: Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) als voorzitter, andere Marokkaanse Nederlanders, vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bestuurders, politici, andere universiteiten en het HBO.

Leden van de Maatschappelijke Raad van Advies:

  • De heer Ahmed Aboutaleb ing., (Burgemeester van Rotterdam), voorzitter,
  • Mevrouw dr. Zohra Acherrat (Psychiater bij het FPC de Oostvaarderskliniek en voorzitter Stichting Vrouwen Activiteiten Centrum),
  • De heer Jeroen Roodenburg ( Ambassadeur van Nederland in Marokko),
  • Mevrouw prof. dr. Marjo Buitelaar (Hoogleraar Hedendaagse-Islam),
  • Kolonel Ali Eddaoudi (hoofd Islamitische Geestelijke Verzorging van de Nederlandse krijgsmacht),
  • De heer drs. Ron Bormans (Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam).