Studiereizen

Studiereizen en uitwisselingen kunnen Marokkaans-Nederlandse jongeren stimuleren in hun intellectuele en sociale ontwikkeling. Het NIMAR organiseert desgewenst een programma waardoor ze Marokko op een andere manier leren kennen dan van horen zeggen of door vakantie en familiebezoek. Dit zorgt ervoor dat ze een breder, diverser beeld van het land, de cultuur en de godsdienst van Marokko zullen opdoen.

Activiteiten ter bevordering van begrip en kennis van het land van herkomst van de (groot)ouders dragen bij aan identiteitsvorming en reflectie op de positie in de Nederlandse samenleving. Het programma omvat cursussen van één of twee weken, aangeboden als autumn, winter, spring of summer school. Activiteiten kunnen de vorm hebben van lezingen, excursies, workshops, films en debatten. Belangrijk onderdeel van het programma is begeleide intervisie, waarbij de deelnemers opdrachten krijgen om te rapporteren en te reflecteren over de opgedane kennis, inzichten en ervaringen. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met Marokkaanse jongeren.