Faciliteiten voor onderzoekers

NIMAR zal om te beginnen onderzoekers bijstaan in hun aanvragen van Marokkaanse onderzoeksvergunningen, hun faciliteiten in Marokko bieden en activiteiten in Marokko en in Nederland organiseren waarbij alle onderzoekers welkom zijn. Een eerste stap daartoe is het ontwikkelen van een database van deskundigen en het creëren van een netwerk.

NIMAR kan junior-onderzoekers uit Nederland behulpzaam zijn bij het vinden van onderdak, wetenschappelijke inkadering en desgewenst (co-)begeleiding door de directeur. Het kan ook als penvoerder optreden bij subsidieaanvragen door een consortium van academische instellingen.

Senior onderzoekers kunnen als fellow enige tijd op NIMAR verblijven, waarbij het instituut zorgt voor werkplekken met internettoegang, accommodatie, bibliotheek, videoconferencing, hulp bij het aanvragen van onderzoeksvergunningen en het leggen van contacten met Marokkaanse en Nederlandse collega’s. Als tegenprestatie verwacht NIMAR een actieve rol in onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld door het geven van lezingen en het publiceren, mogelijk in samenwerking met het Centre Jacques Berque.

NIMAR nodigt promovendi en senior onderzoekers uit om lid te worden van ons netwerk van specialisten. De contacten worden virtueel onderhouden door middel van de website en nieuwsbrief, en reëel door lezingen, studiedagen, workshops, bijeenkomsten voor promovendi en een jaarlijkse lezing.

Samen met Marokkaanse en Europese partners zullen de Marokkaans-Nederlandse colloquia, begonnen in Rabat in 1986 en laatstelijk gehouden in Leiden in 2014, voortgezet worden.

NIMAR nodigt promovendi en senior onderzoekers uit om lid te worden van ons netwerk van specialisten.