Diensten

Het NIMAR heeft als belangrijke opdracht de beschikbare expertise over Marokko in dienst te stellen van de samenleving. Het gaat daarbij zowel om academische kennis die aanwezig is op het NIMAR en in de netwerken waar het toegang toe heeft als om kennis binnen praktijkorganisaties met belangen in en belangstelling voor de regio. Deze taak van het NIMAR wordt onder andere behartigd via de Maatschappelijke Adviesraad waarin verschillende maatschappelijke geledingen zijn vertegenwoordigd.

Het NIMAR stelt op non-commerciële basis de kennis van het netwerk van deskundigen ter beschikking aan de Nederlandse samenleving. Het NIMAR is zich bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Partners

Belangrijke partners zijn de Nederlandse ambassade in Marokko, Nederlandse overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties waaronder islamitische organisaties en organisaties van Marokkaanse Nederlanders en media.

Dienstverlening

Onder de diensten die het NIMAR aanbiedt zijn het ontvangen van werkbezoeken, studiereizen en excursies, het mede organiseren van onderdelen daarvan, het geven of organiseren van lezingen, cursussen en symposia, het uitbrengen van adviezen, het doen van onderzoek en het opstellen van rapportages, het toegang bieden tot het netwerk. Daarbij geldt dat met de basisfinanciering van het NIMAR de infrastructuur en het academische onderwijs wordt bekostigd. Voor diensten die een basaal advies of doorverwijzing te boven gaan, zullen kosten in rekening gebracht worden.