Over NIMAR

NIMAR biedt onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden hoogwaardige bachelor- en masterprogramma’s voor studenten aan hogescholen en universiteiten. Binnen de veilige context van Rabat bestuderen studenten en onderzoekers talen, culturen, religies en samenlevingen van Marokko, de Arabische wereld en West-Afrika.

Het Nederlands Instituut Marokko is een van de instituten van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Het instituut wordt mede gefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken.

NIMAR

  • faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek, onder andere door bij te dragen aan een productieve gemeenschap van onderzoekers. NIMAR sluit daarbij aan bij op het onderzoek van de Universiteit Leiden en andere Nederlandse universiteiten;
  • verspreidt kennis over Marokko en de regio ten behoeve van onder meer overheidsorganisaties, bedrijfsleven, NGO’s, journalisten en de Nederlandse culturele diplomatie;
  • heeft een bibliotheek en draagt bij aan de nationale collectievorming over Marokko en de Arabische wereld;
  • organiseert onderwijs dat bijdraagt aan de intellectuele vorming van islamitisch kader in Nederland en van Marokkaans-Nederlandse jongeren.