MINOR CULTUUR & SAMENLEVING IN MAROKKO

Studenten met interesse in Marokko en sociale en geesteswetenschappen kunnen zich inschrijven voor de Engelstalige minor Culture and Society in Morocco. Het minorprogramma van 30 EC biedt training in etnografische onderzoeksvaardigheden en lezingen over Marokko en de Arabische wereld in het algemeen.

Tijdens het najaarssemester biedt het NIMAR de minor Culture and Society in Morocco aan. Het minorprogramma richt zich op sociaalwetenschappelijke vakken en geeft je de mogelijkheid om een vreemde taal te leren. De minor is geschikt voor tweede- en derdejaars studenten International Studies, Middle Eastern Studies, African Studies, Social Sciences of elke student die interesse heeft in de Noord-Afrikaanse cultuur en haar talen.

De minor bestaat uit twee delen. In het eerste deel leer je over Marokko en verwerf je etnografische onderzoeksvaardigheden. De lezingen, gegeven door Marokkaanse en buitenlandse academici, behandelen een breed scala aan onderwerpen zoals Marokkaanse geschiedenis, samenleving en politiek. Diepgaande cursussen over methoden en technieken bereiden je voor op het tweede deel, een uitgebreide onderzoeksperiode waarin je (online) kwalitatief onderzoek doet.

HERFST 2020: EEN HYBRIDE MINOR

Vanwege COVID-19 en de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen is de vorm van de minor Culture and Society in Morocco aangepast conform het beleid van de Universiteit Leiden. De cursussen zullen grotendeels digitaal zijn, waar mogelijk aangevuld met on campus activiteiten.

Het eerste deel van de minor wordt online gegeven maar je ontmoet elkaar ook een aantal keer op de campus. Meer informatie over de verschillende vakken vind je in de cursusbeschrijvingen.

Case studies on Moroccan culture and society

Methods of qualitative research

Intensive language instruction (Moroccan Arabic or French)

Het tweede deel van de minor is deels online en deels ter plaatse indien de omstandigheden dit toelaten. Je voert je eigen etnografisch onderzoek uit in de vorm van digitale en visuele etnografie. NIMAR organiseert een intensieve studiereis van twee weken naar Marokko* waarin je op excursie gaat in Rabat en naburige steden en je taal- en onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelt.

* De studiereis vindt alleen plaats als de omstandigheden dit toelaten en binnen de veiligheidsmaatregelen van de Nederlandse en Marokkaanse overheid. Indien de intensieve studiereis niet kan plaatsvinden, voeren studenten hun onderzoek online uit op basis van digitale etnografie en visuele etnografie ondersteund door etnografische rapportage.

Meer informatie over de onderzoeksperiode vind je in de cursusbeschrijving.

Field research project