04 mei 2019

Vijftig jaar Marokkaanse migratie naar Nederland

Lezingen en pop-up tentoonstelling

Op 14 mei is het, op de kop af, vijftig jaar geleden dat Marokko en Nederland een wervingsverdrag sloten waarmee de Marokkaanse arbeidsmigratie werd geregeld.

De Sahara Sociëteit Nederland, de Universitaire Bibliotheken Leiden, LUCIS en het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) markeren deze historische datum met een bijzonder middagprogramma van lezingen die resoneren in Nederland en Marokko.

De lezingen worden omlijst door een unieke pop-up tentoonstelling van Berberse manuscripten uit de wereldberoemde collectie van de UB.

Programma

Program2

* NB. De eerder aangekondigde lezing van Paolo De Mas gaat helaas niet door.

Sprekers

Nadia Bouras is expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Zij is universitair docent voor de opleidingen Geschiedenis en Urban Studies. Daarnaast is Nadia Bouras vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR).

Jan Hoogland is arabist en Marokkospecialist. Voor meer informatie over zie zijn website.

Mohamed Saadouni is arabist en berberoloog en werkt als stafmedewerker dataverwerking en metadata bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Hij doet onderzoek naar Berbers erfgoed.

Harry Stroomer is emeritus hoogleraar Afro-Aziatische talen en culturen.