06 februari 2019

Studiereis "Religie en overheid"

30 maart – 5 april 2019

Thema en doelgroep

Het NIMAR organiseert een studiereis naar Marokko. De reis is in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van lokale Nederlandse overheidsinstellingen die in hun werk te maken hebben met vraagstukken rond religie en overheid en die kennis willen nemen van het Marokkaanse model en hierover kritisch willen nadenken. Anderen met affiniteit met deze thematiek komen ook in aanmerking. Thema van de reis is “Religie en overheid”, in aansluiting op actuele Nederlandse vraagstukken rond de scheiding van godsdienst en staat en rond beleidsvorming op het terrein van migratie, integratie en extremisme.

Tijdens een intensief programma van vijf dagen maken de deelnemers kennis met de manier waarop de Marokkaanse overheid en samenleving omgaan met religie (in Marokko met name de islam). Het doel van de reis is tweeledig: enerzijds het verwerven van kennis en inzichten over de islam in Marokko, anderzijds kritische reflectie op het Marokkaanse beleid en de praktijk en de mogelijke implicaties voor Nederland. Een vergelijkend perspectief staat centraal: wat kunnen de landen van elkaar leren over de omgang met religie, burgerschap en extremisme? Hoe is de relatie tussen staat en godsdienst in theorie en praktijk?

Waarom Marokko?

Ongeveer 400.000 Nederlanders hebben wortels in Marokko. Bovendien is Marokko een van de weinige landen in het Midden-Oosten die aan de Arabische lente een vreedzame vorm heeft weten te geven door het pad van brede, gestage politieke hervormingen op te gaan. De Marokkaanse overheid verklaart de relatieve maatschappelijke rust mede door haar islampolitiek, gericht op gematigdheid, tolerantie en vreedzaam samenleven.

Globaal programma

Het programma begint in Leiden waar een startbijeenkomst wordt georganiseerd. In Marokko bezoeken we in Rabat en Tanger overheidsinstellingen, religieuze instellingen en maatschappelijke organisaties. Ook is er aandacht voor het culturele, sociale en economische leven. Het programma biedt de gelegenheid om met Marokkaanse gesprekspartners en met elkaar van gedachten te wisselen en om de opgedane indrukken te bespreken. In Leiden komt de groep na afloop opnieuw bij elkaar om de reflectieverslagen te bespreken.

Organisatoren

De reis wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) , Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Rabat en Marokkaanse partners. Het is de zesde activiteit in een driejarig programma van studiereizen en bijeenkomsten.

Aanmelden en informatie

Voorwaarde voor deelname is aanwezigheid bij een introductiebijeenkomst in Leiden op maandag 18 maart van 18u tot 20u, een terugkombijeenkomst na afloop, en het inleveren van een reflectieverslag over de vraag  hoe het Marokkaanse model zich verhoudt tot Nederlands beleid.

Belangstellenden kunnen solliciteren door een motivatiebrief en een curriculum vitae te sturen aan Annemarike Stremmelaar (a.stremmelaar@hum.leidenuniv.nl). De deelnemers worden door de organisatie geselecteerd op basis van motivatie, waarbij gestreefd wordt naar een zo divers mogelijke deelnemersgroep. Uiterste aanmelddatum is 3 maart 2019. Uiterlijk 5 maart u ontvangt bericht of u geselecteerd bent voor deelname.
Reis- en verblijfskosten worden gedragen door de Universiteit Leiden. Lunch of diner en andere kleine uitgaven zijn voor rekening van de deelnemers.

Voorlopig programma (onder voorbehoud)

- Vlucht Amsterdam- Casablanca
- Aankomst in Rabat

- NIMAR: Introductie door Prof. Léon Buskens
- Lunch
- Stadswandeling // vrije middag

- Bezoek aan al-Rabita al-muhammadiyya li-l-`ulama’ (Islamitische Raad van Godsdienstgeleerden)
- Bezoek aan Conseil National des Droits de l’Homme (Nationale Raad voor de Rechten van de Mens)
- NIMAR: Nabeschouwing en reflectie op het thema ”Secularisme versus staatsgodsdienst”

- Bezoek aan Ministerie van Godsdienstzaken, gesprek met Ahmed Kostas
- Vertrek naar Tanger
- Ontvangst en lunch bij Association Darna, Centre Culturel d'Initiatives Citoyennes
- Stadswandeling /IOM/ migranten

- Bezoek aan het bestuur van de gemeente Tanger
- Bezoek met lezing bij de American Legation
- Nabeschouwing en reflectie op thema “Overheid en civil society waaronder zelforganisaties”

- Bezoek aan TangerMed project
- Teambuilding Wandeling in natuur; mogelijk bezoek aan bedevaartsoord van Moulay Abdessalam ben Mshish
- Nabeschouwing en slotreflectie
- Slotdiner

Vertrek naar Nederland vanuit Tanger