24 maart 2016

Studiereis islam

Marokko is een van de weinige landen in Noord-Afrika die aan de Arabische lente een vreedzame vorm heeft weten te geven door het pad van brede, gestage politieke hervormingen op te gaan. De Marokkaanse overheid verklaart de relatieve maatschappelijke rust daarnaast ook door haar islampolitiek, gericht op gematigdheid, tolerantie en vreedzaam samenleven.

De Universiteit Leiden en de Nederlandse ambassade te Rabat organiseren een studiereis voor een selecte groep jongeren die kennis willen nemen van dit Marokkaanse model. Deelnemers worden uitgedaagd hierover vanuit Nederlands perspectief kritisch na te denken in uitwisseling met elkaar en met Marokkaanse gesprekspartners. De studiereis vindt plaats van 5 tot 14 mei 2016.

Voor wie?

Ben je een maatschappelijk betrokken student of recent afgestudeerd aan Nederlandse instellingen voor Hoger Beroeps en Wetenschappelijk onderwijs en ben je benieuwd naar hoe Marokko in deze turbulente tijden toch de relatieve maatschappelijke rust weet te bewaren? Dan is deze studiereis naar Marokko misschien wel iets voor jou!


Islam in Marokko en lessen voor NederlandDe reis heeft twee doelen: enerzijds kennisverwerving over vormen van islam in Marokko, en anderzijds kritische reflectie op het beleid en de mogelijke implicaties voor Nederland. Een vergelijkend perspectief staat centraal tijdens deze reis: wat kunnen de landen van elkaar leren van hun omgang met burgerschap, religie en radicalisering? Gedurende tien dagen zal een klein gezelschap op drie plaatsen in Marokko met verschillende groepen over deze onderwerpen spreken. Tevens is er uitgebreid ruimte voor culturele en sociale activiteiten, en excursies.

Islam, gender, en burgerschapAls thema van de reis is ‘Islam, gender, en burgerschap’ gekozen, in aansluiting op belangrijke discussies in Nederland en op het onderwerp van het festival voor religieuze muziek in Fez van dit jaar. Het programma begint in Fez met een bezoek aan de oudste universiteit ter wereld en het gezaghebbende spirituele centrum voor Noordwest-Afrika, de Qarawiyyin, en aan het festival voor religieuze muziek. Vervolgens bezoeken we instellingen voor islamonderwijs en maatschappelijke organisaties in de hoofdstad Rabat. De reis eindigt in de noordelijke stad Tanger, waar veel Nederlanders van Marokkaanse afkomst op de een of andere manier banden mee onderhouden. Ook hier bezoeken we een aantal maatschappelijke organisaties, zoals een project voor jongeren in een volkswijk.
Marokkaanse aanpak & het leven van moslims in Nederland
Vooraf, tijdens en na de reis is er volop gelegenheid voor onderlinge discussie en kritische reflectie, waarbij deelnemers steeds uitgenodigd worden hun eigen opvattingen en standpunt te verwoorden, met als leidende vraag of en hoe de Marokkaanse aanpak van belang kan zijn voor het leven van moslims in Nederland. De reis is mede bedoeld als een bijdrage aan de opleiding van jongeren die in vooraanstaande maatschappelijke rol in Nederland willen (gaan) vervullen. Deelname aan de reis staat open voor studenten en recent afgestudeerden aan Nederlandse instellingen voor Hoger Beroeps en Wetenschappelijk onderwijs, waarbij wij streven naar een gezelschap bestaande uit zowel moslims als niet-moslims.

Aanmelden en selectieReis- en verblijfskosten worden gedragen door de Universiteit Leiden, die beslist over toelating tot dit programma. Belangstellenden kunnen solliciteren door een motivatiebrief en een curriculum vitae te sturen aan Leiden Islam Academie, leidenislamacademie@hum.leidenuniv.nl, ter attentie van mw F. Azzarhouni MA.

 

AANMELDEN???