29 oktober 2018

School of Democracy: Engaging with Politics

Verslag van het 1ste trainingsweekend

« The School of Democracy : Engaging with Politics » is een reeks trainingen die tot doel hebben jong volwassenen te inspireren om een dialoog aan te gaan met de politiek, de burgermaatschappij en met elkaar. Ze zijn bedoeld voor jongvolwassenen die geïnteresseerd zijn in politieke en socio-economische kwesties vanuit een democratisch perspectief en omvatten onderwerpen zoals de rol van de staat, de maatschappij en het individu in het betreffende land.

Van 28 tot en met 30 september 2018 heeft de eerste training plaats gevonden op het Nederlands instituut in Marokko (NIMAR).  

Meer informatie vindt u op de Engelstalige website.