11 februari 2022

Pressing Matters: Artist residency call

Samenvatting

 • Pressing Matter heeft een oproep gedaan aan kunstenaars voor een ‘Artist-in-Residence-programma’ in Nederland.
 • Alle posten die dit bericht ontvangen wordt vriendelijk verzocht om aandacht te vragen voor deze ‘open call’ binnen het eigen culturele netwerk.
 • Deadline voor aanmeldingen is 28 februari 2022.
 • De residencies (duur: tussen 3 – 12 maanden) kunnen starten vanaf september 2022.

Commentaar

 • Pressing Matter is een vierjarig onderzoeksprogramma dat onderzoek doet naar de mogelijkheden van ‘koloniale objecten’ in het kader van maatschappelijke verzoening met het koloniale verleden en de nasleep daarvan.
 • Deelnemende kunstenaars worden uitgenodigd om na te denken over 'terugkeer, herstel en verzoening', door te werken met objecten/collecties in de partnermusea die tijdens de koloniale periode zijn verzameld.

 

Bericht

Pressing Matter is gestart in 2021 en wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en gecoördineerd vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Pressing Matter werkt samen met verschillende musea in Nederland, waarvan de collecties de centrale onderzoeksobjecten zijn voor het project. Partners zijn het Nationaal Museum van Wereldculturen, Museum Bronbeek, Museum Vrolik, het Rijksmuseum, de musea van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zijn verschillende andere academische en maatschappelijke instellingen partner in het project. Dit zijn onder meer de Stichting Academisch Erfgoed en het NIOD. Maatschappelijke partners zijn Imagine IC, The Black Archives, Stichting HAPIN Papua Support, de Rijksakademie, Framer Framed, Bibliotheek Vredespaleis, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

Open call

Deelnemers aan de open call worden uitgenodigd om na te denken over nieuwe manieren om te kijken naar teruggave, herstel en verzoening, door te werken met objecten/collecties in de partnermusea die tijdens de koloniale periode zijn verzameld. Kunstenaars kunnen de residency gebruiken om een nieuw werk te maken of een reeds bestaand werk af te maken dat aansluit bij de onderzoeksvragen van Pressing Matter. De artist in residence moet openbare presentaties geven van het werk dat tijdens de residency is gemaakt. 

Wie kunnen deelnemen?

Pressing Matter hanteert een ruim begrip van de term kunstenaar en nodigt uit tot individuele of gezamenlijke projecten, in elke kunstgerelateerde discipline. Presssing Matter staat open voor voorstellen voor zowel fysiek als conceptueel werk, niet beperkt tot welke media dan ook, en verwelkomt aanvragen van opkomende, mid-career en gevestigde kunstenaars die blijk geven van betrokkenheid bij de intellectuele en maatschappelijke doelstellingen van het project.

Wat biedt Pressing Matter?

 • Reiskosten naar Nederland (voor kunstenaars woonachtig buiten Nederland).
 • Toelage, dekt de kosten van levensonderhoud in Nederland (inclusief een tegemoetkoming in huisvesting) en bespreekbaar afhankelijk van het type project.
 • Studioruimte aan de Rijksakademie.
 • Pressing Matter gaat geschikte huisvesting bieden aan succesvolle sollicitanten die buiten Nederland wonen.
 • Materiaal- en productiekosten (afhankelijk van projectvereisten).

Alle posten die dit bericht ontvangen worden uitgenodigd om de call onder de aandacht te brengen binnen het culturele netwerk, bijvoorbeeld door de call te posten op sociale media. 

NB: deadline voor reacties op de call is op 28 februari a.s.