01 april 2024

Onderzoeksfonds Internationale (ontwikkelings) samenwerking

Stichting NICC start dit jaar met het Onderzoeksfonds Internationale (ontwikkelings)samenwerking. Het doel hiervan is studenten en ‘young professionals’ uit te dagen om op basis van archieven en intergenerationele kennisuitwisseling de geschiedenis van Nederlandse internationale (ontwikkelings)samenwerking te onderzoeken. 

 

Wij zijn op zoek naar studenten en ‘young professionals’ die een achtergrond of interesse hebben in internationale samenwerking. Onze vraag aan u is om informatie over dit fonds van €500 voor drie maanden onderzoek te verspreiden onder mensen die hier geïnteresseerd in zouden kunnen zijn. Onze NICC-fonds-commissie kan vijf onderzoeksvoorstellen honoreren.

 

Onderzoeksvoorstellen moeten worden ingediend bij Stichting NICC voor 1 april 2024.

Na beoordeling van de voorstellen komen de vijf beste voorstellen in aanmerking voor een fonds van elk €500. Het onderzoek zal voornamelijk bestaan uit archiefonderzoek waarbij de onderzoekers toegang hebben tot onder andere het NICC-archief en het Nationaal Archief. Tevens hebben de onderzoekers de mogelijkheid om resource persons en experts te interviewen. Het onderzoek zal lopen vanaf mei tot en met augustus met tussentijdse evaluaties.

 

Na de acceptatie van het onderzoek zullen de resultaten worden gepresenteerd tijdens een publieksbijeenkomst van het NICC in oktober 2024. 

 

Het NICC-team.