03 juli 2018

Islamitisch recht: teksten en gebruiken in de geschiedenis (VIIe - XIXe eeuw)

Seminar voor afgestudeerde studenten in de pre-moderne islamitische wet georganiseerd door het GIS Midden-Oosten en moslimwerelden met steun van de Fondation de l'Islam de France.

Partnerlaboratoria: Centrum Jean Pépin, Institut de recherches et d'histoire des textes.


In het kader van het steunprogramma voor de Franse islamologie biedt de GIS Moyen Orient et mondes musulmans, met de steun van de Fondation de l'Islam de France, een seminar aan die tot doel heeft gevorderden uit Frankrijk en de Franstalige wereld kennis te laten maken met hoogstaand internationaal onderzoek. Het doctoraal seminar 2018 zal gewijd zijn aan het pre-moderne islamitisch recht en zal een twintigtal studenten van Franse universiteiten en landen in het Zuiden (Maghreb, Midden-Oosten, Sahel) samenbrengen, die begeleid zullen worden door een multidisciplinaire groep internationale onderzoekers.

Meer informatie vindt u op de Franstalige website.