16 januari 2019

Eindconferentie Making Islam Work in the Netherlands

Donderdag 24 Januari 2019 (VU Amsterdam)

Sinds 2014 is aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden een onderzoek uitgevoerd  naar recente ontwikkelingen in de wijze waarop islam vorm krijgt in de Nederlandse samenleving. Ter afsluiting van dit onderzoeksproject, dat nu in een eindfase is gekomen, wordt er op donderdag 24 januari 2019 een eindconferentie georganiseerd in Amsterdam (VU) rond het thema ‘islamitisch gezag in Nederland’.

Het belangrijkste doel van het onderzoeksproject was een beeld te schetsen en meer inzicht te bieden in hoe islam vorm krijgt in Nederland in alledaagse situaties. Het eerste deel van het onderzoek ging over de vraag hoe ‘gewone’ gelovigen, ofwel mensen die zich niet professioneel met religie bezighouden, proberen te leven naar de geest van hun geloof en daarbij op dilemma’s stuiten. Centrale vragen waren: waaraan of aan wie refereert iemand, welke (innovatieve) oplossingen komen aan het licht en hoe worden beslissingen onderbouwd of omkleed bij het in overeenstemming brengen van religieuze leefregels en voorschriften met het leven en functioneren in en binnen de Nederlandse maatschappij.

Het tweede deel van het onderzoek had tot doel het proces in kaart te brengen van de wijze waarop ‘gewone’ moslims in Nederland hun persoonlijke- en familiegeschillen beslechten door medewerking van een derde partij. Meer specifiek is gekeken naar de informele processen van geschilbeslechting, zoals bemiddeling, verzoening en advisering, gefacilieerd door imams van lokale moskeeën en grotere islamitische centra, met name onder Nederlands-Marokkaanse moslims.

In de ochtendsessie (Nederlandstalig) zal in interactieve paneldiscussies het belang van de onderzoeksbevindingen voor het maatschappelijke veld worden besproken. Daarvoor nodigen wij diverse ‘maatschappelijke partijen’ uit, onder wie politici, beleidsmakers, imams en andere religieuze gezagsdragers, juristen, sociale hulpverleners, en politie.

In de middagsessie (in het Engels) bespreken we de wetenschappelijke implicaties van het onderzoek. Twee gerenommeerde sprekers zullen een keynote geven: prof. dr. Masooda Bano (Oxford University) en prof. dr. Johan Fischer (Roskilde University, Denemarken).

Programma (voorlopig)

Ochtend (voertaal Nederlands)

Voorzitter: Prof. Dr. Thijl Sunier (VU Amsterdam)/ Prof. Dr. Léon Buskens (Universiteit Leiden) 8.45-9.15 Inloop 9.15-9.30 Opening door projectleiders Sunier en Buskens.

9.30-9.45 Inleiding op paneldiscussie aan de hand van een aantal stellingen.

9.45-10.30 Eerste deel paneldiscussie

10.30-11.00 Pauze

11.00-11.45 Tweede deel paneldiscussie

11.45-12.30 Discussie/uitwisseling/vragen/afsluiting

Middag (voertaal Engels)

Voorzitter: t.b.a.

13.15-13.30 Inloop

13.30-13.45 Opening en inleiding op het programma

13.45-14.10 Presentatie Arshad Muradin

14.10-14.35 Presentatie Heleen van der Linden

14.35-14.45 Q & A

14.45-15.00 Break

15.00-15.40 Keynote lecture Masooda Bano

15.40-15.50 Q & A

15.50-16.30 Keynote lecture Johan Fischer

16.30-16.40 Q & A

16.40-17.30 Paneldiscussie

17.30 Drinks

Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (zaal Agora 2 op de derde verdieping van het Hoofdgebouw)

Meer informatie over het programma: prof. dr. Thijl Sunier (j.t.sunier@vu.nl); Arshad Muradin (m.a.muradin@law.leidenuniv.nl); Heleen van der Linden (h.l.e.vander.linden@vu.nl)