15 december 2016

Nieuw boek over gastarbeiders: "Een halve eeuw in Nederland"


In het kader van het Gouden jubileum van de Marokkaanse migranten In Nederland, organiseerde Atlas Cultureel Centrum het project “Een halve eeuw in Nederland”. Schrijver Sahin Yildirim, onderzoeker Ineke van der Valk en arabist Hanina Ajarai schreven het gelijknamige boek over de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders en Nederlanders die vanaf het begin de geschiedenis van dichtbij hebben meegemaakt. De publicatie werd mede gefaciliteerd en gefinancierd door het NIMAR.

Belangrijke bijdrage

Het is inmiddels een halve eeuw geleden dat de Marokkaanse gastarbeiders hun land verlieten en hun geluk in Nederland gingen zoeken. De Marokkaanse gastarbeiders zouden in eerste instantie tijdelijk in het land verblijven, maar het liep anders. De Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd. De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart en opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij in de jaren zestig bijvoorbeeld bij de Goudse kaasfabriek, Chocoladefabriek en Compaxo Vleeswaren werken. Volgens de recente cijfers telt Nederland inmiddels 380 000 Marokkaanse Nederlanders.

“Wie zijn verleden niet eert, verliest de toekomst

en wie zijn wortels vernietigt, kan niet meer groeien.”

Deze gastarbeiders zijn allochtonen, buitenlanders, nieuwkomers, medelanders, etnische minderheden en culturele groepen genoemd. Vandaag de dag heten ze Marokkaanse Nederlanders. Maar wie waren zij eigenlijk? Waar werkten ze? Hoe woonden ze? Kwamen ze van het platteland van Marokko of ook uit de steden? Werden zij geworven of kwamen ze uit eigen beweging? Waren ze analfabeet of hadden ze scholing genoten? Waarom verlieten ze hun geboorteland? Hoe bouwden ze een nieuw leven op in deze maatschappij? Hoe ervoeren de Nederlanders hun komst? Wat zijn hun successen en falen in Nederland?

Verhalen uit de eerste handDit boek bevat vijftig verhalen van Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen, van Nederlandse werkgevers en vrijwilligers die met hen te maken kregen tijdens hun begintijd in Nederland.De persoonlijke ervaringen van de eerste generatie gastarbeiders bij haar komst naar Nederland staan centraal. Alle facetten van hun dagelijks leven komen aan bod: het werk, de buurt, de taalproblemen, de gezinshereniging, de relatie met Nederlanders, maar ook hun cultuur, sport, politiek en niet te vergeten hun religie. Vijftig persoonlijke verhalen uit de eerste hand, verlevendigd met foto’s uit privé-albums, werpen een bijzonder licht op deze periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Prominente aanwezigenOp de boekenpresentatie was er heel wat volk aanwezig waaronder de Marokkaanse ambassadeur, de burgemeester en Tweede Kamerleden.
Zowel de Goudse burgemeester, als de Marokkaanse ambassadeur spraken in hun toespraak over saamhorigheid, sociale betrokkenheid en wederzijds respect. De Marokkaanse ambassadeur sprak het publiek toe dat ze juist trots moeten zijn op hun twee identiteiten en door actief deel uit te maken van de Nederlandse samenleving kunnen ze verandering brengen in het beeld dat het Nederlandse volk op de huidige samenleving heeft.

Ook was het boek niet aan de aandacht van de Nederlandse ambassadeur in Marokko ontsnapt. Sahin Yildirim mocht het boek vorige week persoonlijk overhandigen.

IMG 7395 1

 

U kunt het boek online bestellen via www.eenhalveeeuwinnederland.nl

Een halve eeuw in Nederland 1