29 oktober 2018

Don Bosco op het NIMAR

‘Ik heb hier ervaren dat het hebben van een gehandicapt kind veel vraagt van een moeder, zeker een alleenstaande, waardoor de aandacht voor de andere ‘gezonde’ kinderen minder is. Ik heb daardoor een genuanceerder beeld van mijn eigen verleden gekregen en meer bewondering voor mijn moeder.’

Zo maar een ontboezeming van een van de jongeren van Don Bosco aan de sessie bij het NIMAR op donderdag 25 oktober jongstleden.

De deelnemers zijn 14 dagen te gast bij Centre Social Kariat. een stichting die zich inzet voor gehandicapte Marokkaanse kinderen en hun ouders in de wijk Kariat in Sale. De jongeren van Don Bosco hebben daar meegeleefd en -gewerkt en tegelijkertijd uitstapjes gemaakt om Marokko te ontdekken. De sessie op het Nimar had tot doel om met elkaar in gesprek te gaan over wat hen was opgevallen en had verwonderd, maar ook wat ze mee zouden nemen naar Nederland. Het leidde tot een open gesprek over armoede, de plaats van de vrouw in Marokko, vrijheid, zorg voor de minder bedeelden in een samenleving.

Leon Buskens, directeur van het NIMAR, begeleidde op een open en prettige wijze het gesprek waardoor ontboezemingen als hierboven plaats konden vinden. De ontboezeming is des te betekenisvoller omdat de jongeren van Don Bosco allemaal te maken hebben of hebben gehad met problematiek als verslaving, lastige gezinssituaties, schulden, politie etc. Zoals een van de Don Bosco jongeren het verwoordde: ‘De lezing bij het NIMAR maakte mij nog eens bewust van het waarom van onze reis.’ 

Geschreven door Thijs Kolster. Meer over deze reis naar Marokko kunt u lezen op zijn blog, Magistraal Marokko

Kinderen van CSK en Don Bosco u 2b Heard op het platteland aan het werk