09 april 2018

Bezoek Prof. Dr. Petra Sijpesteijn and Dr. Hossam Ahmed at the NIMAR.

In week 8, van maandag 19 februari tot en met donderdag 22 februari waren Prof. Dr. Petra Sijpesteijn en Dr. Hossam Ahmed van de Universiteit Leiden op bezoek in Rabat.

Samen met de onderwijscoördinator Arabisch, Drs. Karim Laaraj en een enkele keer eveneens in het bijzijn van de directeur van het NIMAR, Prof. Dr. Léon Buskens, hebben zij diverse afspraken gehad met verantwoordelijken en studenten van de Université Mohammed V. Zo waren er onder meer gesprekken met de decaan van de Faculteit der Letteren, Prof. Dr. Jamal Eddine El Hani, en de vice-decaan van de Faculteit der Letteren, Dr. Yamina El Kirat die tevens de coördinator is van het Teaching Arabic as a Foreign Language (TAFL) Master programma van de Université Mohammed V.

Verder stond er ook een bijeenkomst met de eerstejaars- en tweedejaarsstudenten van het TAFL Master programma en hun docenten op het programma. Dit alles met de intentie om een samenwerkingsovereenkomst tussen de Univeristeit Leiden en de Université Mohammed V tot stand te brengen. Deze overeenkomst heeft weer tot doel dat de Universiteit Leiden jaarlijks een tweedejaars TAFL masterstudent of een PhD student van de Université Mohamed V, in het kader van een stage, een jaar lang de kans biedt ervaring op te doen als TAFL docent.

Op dinsdag 20 februari vond er op het NIMAR ook nog een bijeenkomst plaats met de studenten van het NIMAR. Prof. Dr. Petra Sijpesteijn en Dr. Hossam Ahmed kregen hier van de studenten te horen hoe zij hun studie aan het NIMAR en hun verblijf in Marokko tot nu hebben ervaren.