13 april 2022

Autisme in Marokko

In Marokko onderzochten we welke barrières ouders van autistische kinderen tegenkomen en of er verschillen zijn in zorgbehoeften van ouders uit grote steden en uit landelijke gebieden. Met de resultaten kunnen we centra gelegen in een landelijk gebieden, nog beter informeren over de benodigde zorg.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website.