Testimonials

Islamic Finance, een Europees perspectief

Alle informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Daan’s ways of connecting with locals!

Alle informatie is te vinden op de Engelse pagina. 

Settling into Moroccan life

Melle was al in Marrakech geweest voor hij aan het NIMAR kwam studeren. Deze week schrijft hij over zijn verwachtingen en hoe Rabat hem heeft verrast.

Why Morocco and why NIMAR? Some answers from students

Alle informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Linda writes about her roots and destinations

Alle informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Rabatsemester

De vier maanden in Rabat zijn (bijna) achter de rug, graag blik ik hier met jullie op terug.Ik volg de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie aan Zuyd Hogeschool te Maastricht. Onderdeel van deze...

Berberweek maart 2019

In de week van 4 maart vond de elk jaar terugkerende Berberweek plaats. In die week krijgen wij les van professor Maarten Kossman, hoogleraar Berbers Studies aan universiteit Leiden. De maandag begon ...

Mensen en theeglazen op een systematische manier verkennen

Deze week was de eerste keer dat we etnografisch onderzoek deden, de belangrijkste methode die we zullen gebruiken wanneer we onze eigen veldprojecten doen. Een mooie term voor het bestuderen van mens...

“Clothes make the (wo)man”

Sinds mijn aankomst in Marokko is er één ding dat mij direct opvalt! Natuurlijk, voordat ik in Marokko aankwam, hebben mensen mij er al wat over verteld, maar ik heb het in het echt nooit meegemaakt. ...